Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Viac informácii OK

VyhľadávanieReklama

ocredite.com

VRK realRodinný dom Dolné Semerovce

Cena: 11 025 EUR
Kategória: Rodinný dom / Predaj
Novostavba: nie
Lokalita: č.110, Dolné Semerovce
Okres: Levice
Aktualizácia: 08.01.2019

Popis:
Dražba: rodinný dom súpisné č. 110, v obci Dolné Semerovce, postavený na parcele č. 138/2, rodinný dom (prístavba k RD súp.č. 110) súpisné č. 115, postavený na parcele č. 138/3 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako: parcelné č. 138/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2, parcelné č. 138/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, parcelné č. 138/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, parcelné č. 139/1, druh pozemku záhrady o výmere 411 m2, parcelné č. 139/2, druh pozemku záhrady o výmere 303 m2, evidované na liste vlastníctva č. 228, k.ú. Dolné Semerovce, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.
Rodinný dom súp.č. 110:
Budovu so súp. č. 110 na pozemku s parc. č. 138/2 v kat. ú. Dolné Semerovce, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinný dom. Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 138/2 v kat. ú. Dolné Semerovce, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o časť rodinného dvojdomu s jedným nadzemným podlažím, bez podpviničenia, valbovou strechou.
ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE
Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky a znaleckého posudku č. 16/2006 zo dňa 02.03.2006, vypracovaný Ing. Oliver Stollár, Nitra, Hornočermánska 70. Zahájenie užívania budem uvažovať od roku 1963. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určujem na 100 rokov.
POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné podlažie
Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností, z verandy a komory.
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :
Základy sú vyhotovené ako betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované z v prevážnej časti z tehál v skladobnej hrúbke nad 0,30 m. Deliace priečky sú vyhotovené z tehál. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia vyhotovená ako drevená trámová, s horným a dolným dreveným záklopom, s rovným podhľadom. Krov je vyhotovený ako drevený valbový, stojatou stolicou, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Klampiarske konštrukcie úžlabí strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vyhotovené na 3 priečeliach zdrsnené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, okná sú prevážne drevené dvojité s doskovým ostením, opatrené vonkajšími platovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevážne s povrchom z paluboviek, v ostatných miestnostiach sú prevážne s povrchom z PVC povlakovej krytiny. Vykurovanie je lokálne - keramické kachle na tuhé palivá v počte 2 kusy. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Elektrický rozvádzač je s poistkami.
Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.
Rodinný dom súp.č. 115:
Budovu so súp. č. 115 na pozemku s parc. č. 138/3 v kat. ú. Dolné Semerovce, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinný dom. Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 138/3 v kat. ú. Dolné Semerovce, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o časť rodinného dvojdomu s jedným nadzemným podlažím, bez podpviničenia, sedlovou strechou.
ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE
Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky a znaleckého posudku č. 16/2006 zo dňa 02.03.2006, vypracovaný Ing. Oliver Stollár, Nitra, Hornočermánska 70. Zahájenie užívania budem uvažovať od roku 1980. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určujem na 83 rokov - stavebno-technicky je prepojená s rodinným domom so súp. č. 110 na pozemku s parc. č. 138/2.
POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné podlažie
Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti, kuchyne a kúpeľne so záchodom.
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :
Základy sú vyhotovené ako betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované z v prevážnej časti z tehál v skladobnej hrúbke nad 0,30 m. Deliace priečky sú vyhotovené z tehál. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia vyhotovená ako drevená trámová, s horným a dolným dreveným záklopom, s rovným podhľadom. Krov je vyhotovený ako drevený sedlový, stojatou stolicou, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vyhotovené na 2 priečeliach zdrsnené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené dýhované, okná sú prevážne zdvojené drevené s dvojvrstvým zasklením. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevážne s povrchom z povrchom z PVC povlakovej krytiny, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je lokálne - keramickou kachľou na tuhé palivá v počte 1 kus. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kúpeľni. Vybavenie kuchyne pozostáva : drezové umývadlo oceľové smaltované; kuchynská linka je z materiálov na báze dreva rozvinutej šírky 1,60 m. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové v počte 2 kusy. Záchod je umiestnený v kúpeľni - splachovací. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v kúpeľni nad výšky 1,35 m, obloženie vane. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami.
Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.
Pozemky:
Pozemky s parc. č. 138/1, parc. č. 138/2, parc. č. 138/3 v kat. ú. Dolné Semerovce, sú vedené na liste vlastníctva č. 228, ako zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 353, 52 a 73 m2, ďalej pozemky s parc. č. 139/1 a parc. č. 139/2 sú vedené na liste vlastníctva č. 228, ako záhrady, vo výmere 411 a 303 m2. Pozemok ležia v zastavanom území obce Dolné Semrovce, ktoré má počet obyvateľov nad 5000, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v obytnej okrajovej časti obce. Sú rovinatého charakteru, prístup je po spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia na všetky rozvody inžinierskych sietí. Na pozemku s parc. č. 138/2 sa nachádza stavba rodinného domu so súp. č. 110 a na pozemku s parc. č. 138/3 sa nachádza stavba rodinného domu so súp. č. 115. Vzhľadom na polohu pozemko sa jedná o pozemok so zvýšeným záujmom o kúpu. Nie sú známe žiadne negatívne účinky okolia, ktoré by mohli upravovať všeobecnú cenu pozemkov.


Kontakt:
Platiť sa oplatí s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava - Staré Mesto

Realitný maklér:
Sirota Pavel
Tel.: 02/3 kliknite TU

Kontaktovať makléra
Nový bezpečnostný kód
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.Bezplatne Vám vypracujeme najvýhodnejšiu hypotéku

EUR
Naši hypotekárny špecialisti Vám vypracujú ponuku na mieru zo všetkých Slovenských bánk a pripravia Vám najvýhodnejšiu hypotéku

Portál x-reality.sk sústreďuje ponuky realitných kancelárií na Slovensku. Ponuka realít je denne aktualizovaná a poskytuje širokú ponuku nehnuteľností v hlavných sekciách ako sú byty, domy, pozemky a komerčné priestory . Umožňuje jednoduché vyhľadávanie a triedenie podľa Vami zvolených kritérií. Vkladanie inzerátov na všetky druhy nehnuteľností je pre súkromnú inzerciu bezplatné. V prípade záujmu o novú výstavbu navštívte náš portál na ktorom je sústredená ponuka developerských projektov. Novostavby mapujú aktuálnu ponuku vo všetkých regiónoch. Ďalšie druhy realít nájdete v týchto podkategóriách. Chaty, chalupy, objekty pre rekreáciu, nájomné domy, polyfunkčné objekty a iné komerčné objekty. Z pozemkov nájdete ponuky na predaj a kúpu stavebných a poľnohospodárskych pozemkov.